Thông báo nội bộ

Mẫu văn bản hành chính
04:51 | 07/06/2013
Các phòng khoa đơn vị tải văn bản mẫu để thực hiện theo quy định chuẩn về văn bản của Trường bao gồm:
1- Mẫu Thông Báo.docx
2- Mẫu Công Văn.doc
3- Mẫu Quyết Định.doc
4- Mẫu Tờ Trình.doc
Các tin khác

THÔNG TIN MỚI


Hotline: (08) 3785 0275  
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn du học
Trung tâm đào tạo